Onze titels

€ 7,50
Set gesprekskaarten De Daltonspiegel

Reflectie-instrument docenten. Deze set gesprekskaarten zijn bedoeld om een dialoog over jouw daltonkwaliteiten als leerkracht en als collega te stimuleren. Een gesprekskaart bevat vragen over één of meerdere kwaliteiten t.o.v. één van de daltonkernwaarden. Deze maken onderscheid tussen jouw gedrag als leerkracht en jouw gedrag als collega. De gesprekskaarten zijn zoveel mogelijk geordend per onderwerp, waardoor er twee tot vier gesprekskaarten per daltonkernwaarde zijn. De gesprekskaarten voor je rol als leerkracht hebben een andere kleur dan die voor je rol als collega. De vragen geven richting aan het gesprek dat jij met een collega voert. Tijdens dit gesprek bevraag je elkaar en wissel je ervaringen uit. De verdiepingsvragen op de kaarten helpen hierbij. Ga voor meer informatie naar de NDV-site.

€ 88,50
SLA Best Practices

Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen. Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuïteit van het bedrijf geborgd. Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen. Dit boek beschrijft de best practices om er achter te komen wat de prestatie-indicatoren zijn die gemeten moeten worden om de tevredenheid van de klant te borgen. Het eerste deel beschrijft de verschillende gezichtspunten om een Service Level Agreement (SLA) op te stellen zijnde product, service, proces en besturing. Het tweede deel beschrijft de documenten die van toepassing zijn om de afspraken in vast te leggen. Het opstellen, afspreken, bewaken en evalueren van serviceafspraken is een vak op zich. Het derde deel geeft de gereedschappen om hier adequaat invulling aan te geven. De werkzaamheden rond serviceafspraken herhalen zich in de tijd. Deel vier beschrijft hoe deze werkzaamheden in een proces gevat kunnen worden en hoe dit proces het beste in de organisatie kan worden vormgegeven. Tot slot bespreekt dit boek een aantal raakvlakken van serviceafspraken en een tweetal artikelen met SLA Best Practices.