Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Ons streven is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten.

Voor meer nieuws en columns over vernieuwingsonderwijs verwijzen wij u graag naar Saxion Vernieuwingsonderwijs.

Het begon met dalton

Sinds 2006 draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling en inzet van onderwijswetenschappelijke inzichten. Aanvankelijk lag de focus op het verhogen van de kwaliteit van het daltononderwijs en verdere professionalisering van leraren in de daltonpraktijk. Door grondig wetenschappelijk onderzoek – gericht op de praktijk – hebben we gedurende de jaren een grote kennisbasis ontwikkeld. Deze kennisbasis bevat alle inzichten en informatie over hoe doelmatig onderwijs kan worden gerealiseerd. Op leerling-, leraar en schoolniveau.  

Dalton, jenaplan, freinet en Vereniging Bijzondere Scholen

Gedurende de huidige lectoraatsperiode (2015-2021) wordt de opgedane kennis beschikbaar gesteld voor alle vernieuwingsscholen. De intensieve samenwerking met het lectoraat van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) en de daltonscholen is uitgebreid naar vernieuwingsscholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV), de Freinet-beweging en de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Het lectoraat bedient hiermee driekwart van het totale aantal vernieuwingsscholen. De mogelijkheden om gezamenlijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen zijn dan ook veelbelovend. Het uiteindelijke resultaat is dat het vernieuwingsonderwijs wordt geïnformeerd en verbeterd.

Onderzoekslijnen

Door veranderingen in het vernieuwingsonderwijs is er behoefte aan nieuw praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. In overleg met de NDV, NJPV, Freinet-beweging en het VBS is dit onderzoek verdeeld in vier hoofdlijnen:

  1. Onderwijseffectiviteit
  2. Professionele ontwikkeling van leraren 
  3. Brede vorming 
  4. Stimuleren van zelfgestuurd leren